Aktuality

17. máj 18

V súčasnosti sa nachádza v štádiu medzirezortného pripomienkového konania novela zákona č. 39/2015 Z. z. o poisťovníctve, novela zákona č. 129/2010 Z. z. o spotrebiteľských úveroch a o iných úveroch a pôžičkách pre spotrebiteľov a novela zákona č. 90/2016 Z. z. o úveroch na bývanie.

29. marec 18

V súčasnosti je vo fáze prípravy novela zákona o verejnom obstarávaní, ktorej cieľom je  zlepšenie a zjednodušenie procesu verejného obstarávania, ďalej úprava ukladania sankcií za správne delikty, úprava inštitútu zmeny zmluvy.