Aktuality

29. marec 18

V súčasnosti je vo fáze prípravy novela zákona o verejnom obstarávaní, ktorej cieľom je  zlepšenie a zjednodušenie procesu verejného obstarávania, ďalej úprava ukladania sankcií za správne delikty, úprava inštitútu zmeny zmluvy.

05. marec 18

Od 23.02.2018 nadobúda účinnosť novela zákona č. 186/2009 Z.z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve, ktorej podstatným bodom je osobitné finančné vzdelávanie a zmena nárokov na odbornú spôsobilosť pre osoby vykonávajúce finančné sprostredkovanie a finančné poradenstvo.