Aktuality

23. jún 17

Od 1.6.2017 je účinná novela Ústavy SR týkajúca sa ochrany poľnohospodárskej a lesnej pôdy. V zmysle Ústavy SR požíva poľnohospodárska a lesná pôda ako neobnoviteľné prírodné zdroje osobitnú ochranu zo strany štátu a spoločnosti. Novela rozširuje pôvodný článok 20, ktorý dovoľuje štátu upraviť režim vlastníctva z určitých špecifických dôvodov celospoločenského záujmu o tzv.

20. jún 17

Ministerstvo Spravodlivosti SR pripravilo začiatkom apríla 2017 novelu Obchodného zákonníka, ktorá je v súčasnosti v štádiu medzirezortného pripomienkového konania. Novela sa zameriava na nepoctivé, resp. účelové fúzie obchodných spoločností, ktorým dochádza k poškodzovaniu veriteľov.