Aktuality

19. júl 18

V pripomienkovom konaní sa v súčasnosti nachádza návrh novely zákona č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice. Novela by mala zaviesť povinnosť pre podnikateľov používať na účely evidencie prijatých tržieb registračnú pokladnicu, tzv. pokladnicu e-kasa klient, ktorá bude súčasne prepojená so systémami finančnej správy, tzv. systém e-kasa.

17. máj 18

V súčasnosti sa nachádza v štádiu medzirezortného pripomienkového konania novela zákona č. 39/2015 Z. z. o poisťovníctve, novela zákona č. 129/2010 Z. z. o spotrebiteľských úveroch a o iných úveroch a pôžičkách pre spotrebiteľov a novela zákona č. 90/2016 Z. z. o úveroch na bývanie.