Aktuality

30. máj 19

Od 1.5.2019 nadobúda účinnosť časť novely zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce, ktorá predstavuje druhú fázu zvyšovania príplatkov.

30. máj 19

Od 1.4.2019 je účinný nový zákon o finančnej správe. Táto legislatíva zjednocuje kompetencie orgánov finančnej správy z viacerých doterajších zákonov. Výsledkom jednotnej legislatívy by mali byť okrem iného vyššie platy pre pracovníkov finančnej správy, ako aj transformácia Daňového úradu pre vybrané daňové subjekty.