Aktuality

26. november 18

Od 1.10.2018 nadobudla účinnosť novela katastrálneho zákona, ktorá sa dotkne nasledovných oblastí:
- prichádza k centralizácii katastra, ktorý bude spravovať Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky (ÚGKK SR), a to namiesto doterajšej decentralizácie so spravovaním katastra okresnými úradmi vo svojej územnej pôsobnosti

19. júl 18

V pripomienkovom konaní sa v súčasnosti nachádza návrh novely zákona č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice. Novela by mala zaviesť povinnosť pre podnikateľov používať na účely evidencie prijatých tržieb registračnú pokladnicu, tzv. pokladnicu e-kasa klient, ktorá bude súčasne prepojená so systémami finančnej správy, tzv. systém e-kasa.