Tím

Partneri

JUDr. Gerta Sámelová Flassiková

Managing partner a advokátka

Mgr. Ján Voloch

partner a advokát
správca konkurznej podstaty

Mgr. Katarína Hricková

partnerka a advokátka

Advokáti

Mgr. Peter Nágl

advokát

Mgr. Patrik Baltazarovič

advokát

Advokátski koncipienti

JUDr. Petra Babáková

advokátska koncipientka

Mgr. Juraj Gazda

advokátsky koncipient

JUDr. Jana Bačeková

advokátska koncipientka

JUDr. Lukáš Bažik

advokátsky koncipient

Off counsel

JUDr. Martina Gajdošová

Off counsel

Sekretariát

Zuzana Králiková

sekretariát

Lucia Tökölyová

sekretariát