JUDr. Gerta Sámelová Flassiková

Pozícia: managing partner

Jazykové znalosti: anglický, nemecký, taliansky, ruský jazyk

Gerta je managing partner v advokátskej kancelárii alianciaadvokátov ak, s.r.o., ktorá bola založená v roku 1991 najprv ako konzorcium a od roku 2006 pôsobí ako spoločnosť s ručením obmedzeným. Predtým pôsobila v advokátskej kancelárii Flassik&Flassiková&Bacho&Valentová..

Pôsobila ako šéfka právneho tímu v niekoľkých privatizáciách v oblasti vodnej dopravy, chemického priemyslu . Niekoľko rokov bola aktívna v oblasti energetiky. Spolu so svojimi kolegami pripravovala zákony v oblasti energetiky, a pôsobila ako poradkyňa pre Fond národného majetku, Ministerstvo hospodárstva, Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, SEPS, ako aj pri počiatočnom štádiu unbundlingu distribučných spoločností. Pracovala pre mnohých lokálnych aj medzinárodných klientov v oblasti automobilového, potravinárskeho a odevného priemyslu. V tejto súvislosti sa riešili okrem iného fúzie, akvizície a s tým súvisiace právne audity

V poslednej dobe sa zameriava hlavne na oblasť nehnuteľností a stavebného práva v súvislosti s právnym  poradenstvom pre viacerých miestnych i zahraničných developerov. Taktiež poskytovala právne poradenstvo v súvislosti s projektmi PPP. Pôsobila ako právny poradca pre spoločnosť Doprastav, a.s. člena konzorcia v súvislosti s výstavbou diaľnic a rýchlostných komunikácii na území SR, konkrétne s udelením koncesie na stavebné práce.

V roku 2008 pôsobila v pozícii právny odborník v rámci konzorcia, ktoré poskytovalo poradenstvo pre Ministerstvo zdravotníctva SR v projekte - Poskytovanie služieb v súvislosti s projektmi v zdravotníctve vhodnými k realizácii formou PPP.

Zaoberá sa taktiež franchisingom a to ako na strane franchisora tak aj na strane franchisee.

V hore uvedených oblastiach sa zameriava prioritne na komplexnú zmluvnú agendu

Počas svojej dlhoročnej právnej praxe zastupovala klientov na súdoch v súdnych sporoch v oblasti obchodného, občianskeho i pracovného práva.

V rámci svojej publikačnej činnosti sa zameriava na písanie odborných článkov v obchodných periodikách ako je Slovak Spectator a Trend.

Prispievala tiež do publikácie European Current Law v rokoch 2006-7 vydaného vydavateľstvom Sweet& Maxwell.

Je spoluautorkou publikácie World Intellectual Property Rights and Remedies vydaného Oceania a Oxford University Press

Vzdelanie: Právnická fakulta UK, Bratislava

Školenia: Inštitút medzinárodného práva IDLI , Rím – 1994, 1998

Členstvo v profesijných organizáciách: Slovenská advokátska komora

International Bar Association

European Association of Lawyers