JUDr. Jozef Kocúr

Pozícia: Advokátsky koncipient

Jazykové znalosti: anglický, nemecký, francúzsky, český, slovenský

Právnu prax vykonáva od skončenia štúdia na Právnickej fakulte Univerzite Komenského v Bratislave.

Jozef v minulosti pracoval na Ministerstve životného prostredia SR, oddelení právnych služieb a verejného obstarávania, ďalej ako podnikový právnik v spoločnosti a následne v advokátskej kancelárii ako advokátsky koncipient.

Špecializuje sa na zastupovanie klientov pred súdmi v rámci sporovej agendy, venuje sa obchodnému právu, právu obchodných spoločností, občianskemu právu a príprave zmlúv. Počas svojej praxe sa venoval aj konkurznému právu, verejnému obstarávaniu, vymáhaniu pohľadávok a rodinnému právu.  Podieľa sa na príprave zmlúv v anglickom a nemeckom jazyku.

Vzdelanie: Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave

Kurzy a Školenia: Všeobecná štátna jazyková skúška z jazyka anglického (C1)

Členstvo v profesijných organizáciách: Slovenská advokátska komora