JUDr. Petra Benková

Pozícia:            advokátsky koncipient

Jazykové znalosti:                  slovenský jazyk, anglický jazyk

Petra pôsobí v advokátskej kancelárií alianciaadvokátov ak,  s.r.o. od roku 2015. Svoju koncipientskú prax vykonáva druhý rok.  

V priebehu svojej praxe sa zaoberala predovšetkým obchodným a občianskym právom, právom obchodných spoločností, insolvenčným právom - zastupovala správcu v konkurznom konaní, spolupracovala pri uplatnení pohľadávok klienta v rámci reštrukturalizačného, konkurzného a súdneho konania, zastupovala klienta v rámci súdnych sporov, predovšetkým v oblasti obchodného a občianskeho práva, pripravovala príslušnú zmluvnú dokumentáciu, spolupracovala pri komunikácií so zahraničnými partnermi klienta a pripravovala rozsiahle analýzy.

V súčasnosti sa špecializuje na oblasť obchodného a občianskeho práva, právo obchodných spoločností, spolupracuje pri príprave a správe súvisiacej zmluvnej dokumentácie a spolupracuje pri vymáhaní pohľadávok pre klienta.

Vzdelanie:                Paneurópska vysoká škola, Právnická fakulta

Kurzy:    Cambridge English - ILEC

Členstvo v profesijných organizáciách: Slovenská advokátska komora