Mgr. Peter Nágl

Pozícia: advokát

Jazykové znalosti: anglický, taliansky, český, slovenský

Peter nastúpil do advokátskej kancelárie alianciaadvokátov ak, s.r.o. ako advokátsky koncipient po ukončení štúdia na právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave v roku 2010.

Od októbra 2014 s advokátskou kanceláriou spolupracuje ako asociovaný advokát.

Špecializuje sa najmä na zastupovanie klientov pred súdmi v rámci sporovej  súdnej agendy, obchodnému právu a právu obchodných spoločností, občianskemu právu, farmaceutickému právu a právnym otázkam súvisiacim s leteckou dopravou a medzinárodnou cestnou  dopravou.   

Počas svojej praxe v advokátskej kancelárii alianciiadvokátov ak, s.r.o. sa venoval aj mimosúdnemu vymáhaniu pohľadávok, pracovnému právu, konkurznému právu či športovému právu.

Peter značnú časť právnej agendy vykonáva pre anglicky a taliansky hovoriacich klientov s ktorými komunikuje v týchto cudzích jazykoch.   

Vzdelanie:         Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava

Kurzy a školenia:     International Legal English Certificate (British Council)

Všeobecná štátna jazyková skúška z talianskeho jazyka (bilingválna talianska sekcia na Gymnáziu ul. Ladislava Sáru, Bratislava)

Publikácie:         Medzinárodná vedecká konferencia doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov Míľniky práva v stredoeurópskom priestore: Amnesty and crimes against international law

Medzinárodná vedecká konferencia doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov Míľniky práva v stredoeurópskom priestore: Teologický pohľad na inštitút amnestie

Členstvo v profesijných organizáciách:     Slovenská advokátska komora