Aktuality

27. august 19

Novela zákona o e-Gevernmente účinná od 1. augusta 2019 sa zaoberá najmä elektronickými schránkami a komunikáciou so Slovenským pozemkovým fondom, ale aj autentifikáciou a autentifikovaným predplatiteľom. Elektronický občiansky preukaz a teda zriadenie takejto elektronickej schránky a rozšírené možnosti jej využívania budú môcť využívať aj fyzické osoby od 15. rokov veku.

27. august 19

Prezidentka Zuzana Čaputová podpísala dňa 10.7.2019 zákon o ukončení niektorých exekučných konaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Stará exekúcia sa zo zákona zastaví, ak uplynulo päť rokov od jej začatia a nezistil sa majetok, ktorý by stačil aspoň na úhradu trov exekúcie.