Aktuality

26. jún 19

Novelou zákona o Environmentálnom fonde sa od 26.04.2019 rozšírili možnosti poskytovania prostriedkov z Environmentálneho fondu formou dotácie na zefektívnenie odhaľovania environmentálnej trestnej činnosti a výkonu štátneho dozoru v oblasti starostlivosti o životné prostredie, ako aj na podporné programové aktivity zamerané na plnenie činností uvedených v tomto zákone, ku ktorým dochádza v chr

30. máj 19

Od 1.5.2019 nadobúda účinnosť časť novely zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce, ktorá predstavuje druhú fázu zvyšovania príplatkov.