Aktuality

10. december 19

Novela zákona č. 224/2006 ZZ o občianskych preukazoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov

25. október 19

Zákon o dohľade a pomoci pri riešení neodôvodnenej geografickej diskriminácie zákazníka na vnútornom trhu a o zmene zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov