alianciaadvokátov ak, s.r.o.

Vlčkova ul. č. 8/A
811 05 Bratislava 1
Slovenská Republika

Tel.: 00421 2/571 013 13

E-mail: office@aliancia.sk