O nás

alianciaadvokátov ak, s.r.o. je firma s medzinárodnými skúsenosťami poskytujúca komplexné
právne poradenstvo, exaktnú znalosť slovenského práva a vysoký štandard poskytovania
právnych služieb v slovenskom,  anglickom, nemeckom, ruskom, maďarskom, talianskom
a francúzskom jazyku. V súčasnosti predstavuje jednu z popredných slovenských
advokátskych kancelárií so sídlom v Bratislave. Cieľom advokátskej kancelárie je
prispôsobovať sa neustálym zmenám podnikateľského prostredia a potrebám našich klientov
v tomto prostredí.
Aliancia advokátov ako združenie advokátov, predchodca alianciaadvokátov ak, s.r.o., bola
založená v roku 1991. V súčasnosti disponuje kvalifikovaným a vysoko profesionálnym
tímom 3 partnerov, 10 právnikov a ďalších zamestnancov, ktorí majú praktické skúsenosti
špecifického zamerania podľa potrieb klientov.
Kancelária je organizačne rozdelená do niekoľkých zložiek, z ktorých každá sa špecializuje
na určitú oblasť práva. Partneri, zamestnanci a ďalší spolupracovníci disponujú širokou sieťou
spolupracovníkov po celom území SR.

Členstvá

Kancelária je členom európskeho združenia Telfa – európskej aliancie nezávislých
advokátskych kancelárií, a tým aj členom amerického združenia advokátskych kancelárií  -
US LAW. Kancelária je taktiež členom Rakúskej obchodnej komory, Nemeckej obchodnej
komory, Britskej obchodnej komory a Talianskej obchodnej komory. Členovia kancelárie sú
členmi International Bar Association a European Association of Lawyers..