Konkurz a reštrukturalizácia

Zákon č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov upravuje rozsiahle a mimoriadne zložité právne odvetvia konkurzu, reštrukturalizácie a oddlženia.

Zložitosť tejto právnej úpravy nám názorne ukázal rok 2015 keď sa reštrukturalizovali najväčšie slovenské stavebné firmy a veľké množstvo malých a stredných veriteľov prišlo legálnym spôsobom o svoje už odpracované a zdanené peniaze.

Podľa nášho názoru zložitosť tejto právnej úpravy a s tým spojené uplatňovanie práv veriteľov hraničí až s denegatio iustitiae, keď na kvalifikované uplatňovanie týchto práv počas konkurzu a reštrukturalizácie sú nevyhnutné rozsiahle interdisciplinárne právne a ekonomické vedomosti a skúsenosti, nadobudnuté najmä každodennou praxou v tejto oblasti práva.

Tieto praktické vedomosti však nie sú dostupné každému veriteľovi, ktorý je následne stratený v zložitosti uplatňovania jeho práv, ktoré začínajú podaním mimoriadne formalizovanej prihlášky, následne procesnou aj hmotnoprávnou úpravou osobitných žalôb a námietok, ktoré ak nie sú podané v správnom čase tak sa na ne neprihliada. Ak sa nevyužijú, tak veriteľ môže byť správcom legálne vmanévrovaný do veriteľského postavenia, keď jeho uplatňovaná pohľadávka bude uspokojená v konkurze alebo reštrukturalizácii iba v jednociferných percentách. Dôsledné uplatňovanie práv veriteľov vedia zabezpečiť len odborne a prakticky zdatní právni praktici, pričom v mnohých prípadoch je práve takéto právne poradenstvo pre malých a stredných veriteľov finančne nedostupné.

Advokátska kancelária alianciaadvokátov ak, s.r.o. má dlhoročné skúsenosti v týchto právnych odvetviach, kde zastupuje veriteľov od malých až po tých v mimoriadne silnom postavení. Jedným z partnerov kancelárie je aj aktívny správca. Naša advokátska kancelária vie brať do úvahy aj finančné postavenie malých veriteľov a poskytnúť maximálne dôsledné a efektívne právne služby tak, aby boli pohľadávky našich klientov ako veriteľov uspokojené v čo najvyššej miere.

Obchodne pravo

Lorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsum