Category Archives: Uncategorized @sk

LEGAL NEWS 01/2023

Vážení klienti, dovoľujeme si Vás informovať, že začiatkom roku 2023 Národná rada Slovenskej republiky vyhlásila zákon č.  8/2023  Z.  z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (ďalej len „novela“). Novela reaguje na potrebu zabezpečiť transpozíciu Smernice Európskeho parlamentu […]

LEGAL NEWS 11/2022

Vážení klienti, dovoľujeme si Vás informovať, že Prezidentka Slovenskej republiky vyhlásila referendum na základe čl. 95 ods. 1 a čl. 102 ods. 1 písm. n) Ústavy Slovenskej republiky a § 202 zákona o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov(ďalej len „referendum“). Referendum sa bude týkať predčasného skončenia volebného obdobia Národnej […]

Legal News 10/2022

Vážení klienti, dovoľujeme si Vás informovať, že novela zákona č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov (ďalej len „TZ“) je vedená pod číslom LP/2022/511 sa momentálne nachádza v štádiu  medzirezortného pripomienkového konania, ktoré sa má ukončiť 02.10.2022. Novela prináša zmeny v nasledujúcich oblastiach trestného práva: sankcie za požívanie a prechovávanie drog, zvýšenie horných hraníc pri […]

Legal News 06/2021

Vážení klienti, dovoľujem si Vás informovať, že Národná rada Slovenskej republiky v uplynulom období prijala novelu zákona č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov (ďalej len „trestný zákon“) a novelu zákona č.  307/2016 Z.  z. o upomínacom konaní a o doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o upomínacom konaní“). Zákonodarca sa prijatím hore uvedených noviel snaží […]

Legal News 05/2021

Vážení klienti, dovoľujeme si Vás informovať, že Národná rada Slovenskej republiky (ďalej len ako „NRSR“) prijala zákon zo dňa 04.05.2021 o podpore v čase skrátenej práce a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako „zákon“). Pandémia ochorenia COVID-19 so sebou priniesla aj ekonomickú krízu, ktorá má dopad na mnohých zamestnancov a zamestnávateľov. Štátna podpora, ktorá bola poskytovaná ako aktívne […]

Legal News 07/2020

Zákon z 15. júla 2020, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (ďalej len ako „zákon o prokuratúre“) Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky ( ďalej len ako „národná rada“) na deviatej schôdzi, ktorá bola zároveň poslednou pre letnou prestávkou […]

LEGAL NEWS 06/2020

Vážení klienti, dovoľujeme si Vás informovať, že od 01.10.2020 nadobúda účinnosť novela Obchodného zákonníka č. 390/2019 Z.z.  Novela prináša najvýraznejšie zmeny v oblasti likvidácie a dodatočnej likvidácie obchodných spoločností a družstiev. Novela sa primárne zameriava na likvidáciu a zrušenie právnických osôb. Okrajovo však rieši aj ďalšie ustanovenia obchodného zákonníka. Ako jedna z noviniek, ktorú novela prináša je úradne osvedčený podpis […]

Legal News 05/2020

Zákon č. 129/2020 Z. z. ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v súvislosti s ochorením COVID-19. Zákon č. 129/2020 Z. z. reflektuje na nepriaznivú situáciu spôsobenú vírusovým ochorením COVID-19, ktoré zapríčinilo zrušenie mnohých kultúrnych podujatí. Usporiadateľ podujatia, ktoré sa od 10. marca 2020 do 31. decembra 2020 neuskutoční: […]

Legal News 04/2020

Zákon č. 92/2020 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 62/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 a v justícii a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Odklad exekúcií: Súdny exekútor na žiadosť povinného, ktorý je fyzickou osobou, vydá bezodkladne upovedomenie o […]

Legal News 03/2020

Vážení kolegovia, dovoľujem si Vám zaslať právne novinky pre tento týždeň. Zákon č. 46/2020 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony Nárok na 13. dôchodok a nárok na jeho výplatu má poistenec, ktorý má v […]

Obchodne pravo

Lorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsum